FANDOM


Wielki Terror – konflikt między smokiem Graudelem a armią i społeczeństwem akwitańskim. Rozpoczął się w 1790 od dramatycznego przyzwania smoka Graudela przez skazanego na śmierć króla, Filipa XVI Akwitańskiego. Smok przybył jednak zbyt późno i król został stracony.

Graudel, zwolniony z Umowy, rozpoczął okres straszliwych represji na Królestwie Akwitanii za niegdysiejsze zmuszanie go do służby królom. Urządziwszy swe leże w Katedrze Notre-Paire na terenie Orseaux, przez wiele lat nękał Akwitańczyków poprzez porwania, niszczenie majątków i zabójstwa, jednocześnie przebiegle podsycając strach i rozgrywając na swoją korzyść niesnaski pomiędzy rewolucyjnymi stronnictwami Akwitanii, poprzez eliminację ich kluczowych figur.

Po dziewięciu latach smoczych rządów, krwawo tłumionych ludowych powstań i prób zrzucenia smoczego jarzma Rovannon Villianteau zdołał w 1799 związać smoka kolejną Umową.