FANDOM


Wanadia to najbardziej ucywilizowany i uprzemysłowiony kontynent świata. Od wieków jest przysłowiową lokomotywą postępu, a jego mieszkańcy, należący do rozmaitych ras, wiodą życie godne i dostatnie.

Wanadia to w przeważającej części nizinny kontynent, z kilkoma wyższymi, równoleżnikowo usytuowanymi łańcuchami górskimi. Geograficznie należą do Wanadii, chociaż nie łączą się z masą lądową, Alfheim, Avalon, Thule, wyspy Morza Wewnętrznego oraz Lodowe Pustkowia. Ograniczają Wanadię: Ocean Tetydzki od zachodu, Morze Wewnętrzne od południa oraz Njordygg od północy. W części wschodniej przeważa klimat umiarkowany, rzadkimi opadami deszczu i ostrymi zimami; Bezkresne połacie Morgowii pokrywają stepy i lasy. Zachodnia część kontynentu charakteryzuje się pozostającą pod wpływem morskim nieprzewidywalną pogodą, której ukoronowaniem są alfheimskie ulewy i lyonesska mgła. Podzwrotnikowe południe jest pogodne i słoneczne, a akwen Morza Wewnętrznego jest spokojny i żeglowny.

Kontynent jest opleciony gęstą, rozbudowaną siecią kolejową, chociaż w wielu regionach nie spełnia ona nowoczesnych standardów. Podróżnym, którym nie odpowiada komunikacja drogami żelaznymi, przemieszczanie się po Slawii ułatwią porty sterowców, szczególnie liczne w Wotanii, Akwitanii i Alfheimie. Wysoki stopień ucywilizowania maleje z zachodu na wschód. Rubież bezpośredniego wpływu kulturalnego Wanadii na południowym wschodzie wyznacza Imperium Atamanu. Na południe kolonialna dominacja rozciąga się poza Morze Wewnętrzne, na krainy Lemurii, zaś na wschód rozciąga się Carstwo Morgowii.

Państwa Wanadii Edytuj