FANDOM


Rzeczpospolita Slawijska to królestwo leżące w środkowej Wanadii, rządzone przez królów z dynastii Piastunów - obecnie przez Jana VII. Obowiązującą walutą jest orzeł[1]

GeografiaEdytuj

Slawia jest równinną krainą, położoną pomiędzy Wotanią od zachodu, a Morgowią od wschodu. Od północy ogranicza Slawię morze Njordygg, zaś od południa graniczy ona z Nordią, Ostrią oraz Sudrią. Na północ od Slawii, w jej bezpośrednim sąsiedztwie po drugiej stronie Zalewu Wiji, na Półwyspie Książęcym, mieści się Państwo Zakonne, lennik Rzeczpospolitej. W granicach Rzeczypospolitej, a na pograniczu z Nordią i Wotanią znajduje się region Dymnika.

Cała Slawia jest płaska jak stół, gęsto przetykana siecią rzek, z których najważniejsze to Wija, Derda, Bruzdnica, Widlica, oraz upstrzona tysiącami jezior. Znaczne połacie Slawii porastają lasy, z których największym jest prastara Puszcza Dębowa na wschodzie kraju. Równoleżnikowe pasmo gór oddziela Rzeczpospolitą od Trójmonarchii na południu, mniejsze pasmo niskiego starogórza Gór Miedzianych oddziela południowo-wschodnią część kraju.

HistoriaEdytuj

Powstanie Slawii wiąże się z pokonaniem przez legendarnego Piastuna, pierwszego króla, smoczycy o imieniu Popiół. Według podania, Piastun zgładził smoczycę, a następnie wykąpał się w jej krwi. Dało mu to nadludzką siłę i witalność, czyniąc niepokonanym w bitwie. Jednak ceną była złowroga Klątwa - smoczyca ostatnim dechem przed śmiercią przeklęła króla i jego plemię. Od tego czasu Slawijczycy są co prawda zdolni do heroicznych czynów, ogromnych poświęceń i aktów niezwykłego męstwa, gdy ich królestwo i jego stolica Gniazdo jest zagrożona - ale gdy zagrożenie przemija, ich dzieła obracają się wniwecz, a owoce zwycięstw są zaprzepaszczane w wyniku wewnętrznych niesnasek - powodowanych czy to smoczym jadem, czy też raczej zwykłą, ludzką głupotą.

Na początku swojego istnienia Rzeczpospolita była ważnym punktem odniesienia dla swoich wschodnich sąsiadów oraz istotnym partnerem dla królestw zachodniej Wanadii. Jednak Morgowia szybko wyrosła na poważnego konkurenta, a zatargi z przeszłości do dziś rzucają się ponurym cieniem na kontakty poddanych Piastuna i Cara.

W czasie Wojen Smoczych Slawia wydatnie wspomagała Rovannona Villianteau, jednak w świetle ostatecznej porażki Cesarza Akwitańczyków i wyzucia królestwa Slawii z uczestnictwa w Kongresie Pokojowym w Valen, nie przyniosło to Rzeczypospolitej wymiernych korzyści.

W początkowej fazie Wielkiej Wojny Slawia wspierała Wotanię i jej sojuszników, formując w tym celu ochotnicze Slawijskie Siły Zbrojne, jednak po przemianie liczowskiej ven Riera nastąpiło całkowite odwrócenie sojuszy, a ochotnicze oddziały wypowiedziały posłuszeństwo naczelnemu dowództwu wotańskiemu.

Obecnie Rzeczpospolia boryka się z wewnętrznymi problemami i zacofaniem wielu obszarów kraju, jednak pozostaje państwem o kluczowej pozycji w środkowej Wanadii.

PolitykaEdytuj

Szczegółowo ustrój Slawii opisuje Konstytucja (spisana na smoczej skórze). Głową państwa jest dziedziczny król z dynastii Piastunów, zaś władzę wykonawczą w jego imieniu sprawuje Kanclerz Koronny, przewodniczący Radzie Królestwa. W czasie interregnum, jeżeli nowy król czasowo nie może objąć urzędu, lub pozostają do rozsądzenia spory dynastyczne, rolę króla pełni Arcybiskup gnieździeński.

Rejon Dymnika cieszy się w Slawii autonomią, a nominalne władztwo Króla i Kanclerza w wielu aspektach ustępuje tam kompetencjom Sejmu Dymnickiego.

Najważniejsze miastaEdytuj

  • Gniazdo - tradycyjna stolica królestwa, położona w centrum kraju, w miejscu, gdzie według legendy znajdowało się leże Popiół.
  • Szablice - położona w południowym województwie letnia stolica Rzeczypospolitej, z imponującymi rezydencjami Króla i wielmożów.
  • Widlica - główne miasto zachodniej Slawii, ośrodek handlu i nowego przemysłu
  • Ujście - największy port Slawii nad Njordyggiem, położony na północy kraju
  • Piastunowa Huta - jeden z najnowocześniejszych i największych ośrodków Dymnika
  • Dęby - główne miasto w rejonie Puszczy Dębowej

ŹródłaEdytuj

  1. http://wolsung.pl/page/2009/01/slawia