FANDOM


Elfy - rasa związana z żywiołem powietrza. Najwięcej elfów zamieszkuje Alfheim, ale sama rasa wywodzi się z dalekiej północy i rozprzestrzeniła się po całej Wanadii. Zamieszkują też w Sunnirze i w Alfheimie Zamorskim w Winlandii.

Największą grupę elfów poza Wanadia stanowią smagli Jakszowie.

Elfy nie mają ograniczonej długości życia i nigdy nie umierają ze starości. Jednak stare elfy podlegają Zaśnięciu, stopniowo przestając przywiązywać znaczenie do ziemskiej rzeczywistości.

Ich słabością jest alergia na żelazo.